منابع محلی: بهرام زدران، قومندان طالبان همسرش را با هلیکوپتر از لوگر به خوست منتقل کرد

منابع محلی گزارش دادند که بهرام زدران، قومندان گروه طالبان روز شنبه، ۱۱ سرطان همسرش را با هلیکوپتر از ولایت لوگر به ولایت خوست انتقال داده است. بهرام از افراد نزدیک به شبکه حقانی است و از سوی طالبان به عنوان مسئول میدان هوایی ولایت خوست گماشته شده است. منابع مردمی می‌گویند بهرام زدران در …

منابع محلی: بهرام زدران، قومندان طالبان همسرش را با هلیکوپتر از لوگر به خوست منتقل کرد ادامۀ مطلب »