بنیاد آقاخان و دانشگاه فلورانس ایتالیا “منار پنجم مصلی هرات را بازسازی می‌کنند”

رئیس اطلاعات وفرهنگ طالبان در هرات می‌گوید که بنیاد آقاخان و دانشگاه فلورانس ایتالیا، منار پنجم مصلی هرات را بازسازی می‌کنند. نعیم‌الحق حقانی گفت که بازسازی این منار در مدت سه ماه تکمیل می‌شود. منارهای مصلی هرات از بزرگترین یادگارهای گوهرشاد بیگم، از زنان مطرح تاریخ منطقه است. به گزارش خبرگزاری باختر که زیر نظر …

بنیاد آقاخان و دانشگاه فلورانس ایتالیا “منار پنجم مصلی هرات را بازسازی می‌کنند” ادامۀ مطلب »