اسکی‌بازان افغان نتوانستند در المپیک زمستانی چین شرکت کنند.

سید علی شاه فرهنگ و سجاد حسینی، دو ورزشکار رشتۀ اسکی که قرار بود به نمایندگی از افغانستان در المپیک زمستانی چین شرکت کنند، به دلیل نداشتن پاسپورت از اشتراک در این رقابت جهانی باز ماندند. شمس کارگر، مربی فدراسیون اسکی افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری‌های داخلی گفت: “متاسفانه به دلیل مشکلات پاسپورت که داشتیم …

اسکی‌بازان افغان نتوانستند در المپیک زمستانی چین شرکت کنند. ادامۀ مطلب »