نهاد حامی رسانه‌های آزاد افغانستان از سرقت وسایل خبرگزاری افغان‌نیوز خبر داد

نی، نهاد حامی رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید دیشب افراد ناشناس به خبرگزاری افغان‌نیوز هجوم برده و تمام وسایل آنرا به تاراج برده‌اند. مدیر مسئول خبرگزاری افغان‌نیوز به نی گفته است که دو فرد ناشناس وارد این خبرگزاری شدند، دروازه‌ها را شکستند و وسایل را با خود بردند. برات‌علی بهکام، مدیر مسئول خبرگزاری افغان‌نیوز گفته است …

نهاد حامی رسانه‌های آزاد افغانستان از سرقت وسایل خبرگزاری افغان‌نیوز خبر داد ادامۀ مطلب »