افغانستان در سایه حکومت داری طالبان؛ کشتار هدفمند طالبان در دشت برچی

کابل که به دست طالبان سقوط کرد، تعدادی از مردم از جهاتی خوش هم بودند. در شب‌وروزهای پیش از سقوط، اوضاع امنیتی آن‌قدر تلخ شده بود که مردم از صدمتری خانه‌شان هم امیدِ زنده‌برگشتن نداشتند. همین که از خانه بیرون می شدیم، به‌نظر می‌رسید که همچون صحنه‌های وحشت‌ناک سریال «بازی ماهی مرکب»، دیگر بخواهیم نخواهیم …

افغانستان در سایه حکومت داری طالبان؛ کشتار هدفمند طالبان در دشت برچی ادامۀ مطلب »