کمک ۴۰ دستگاه جدید تشخیص کرونا به افغانستان و نگرانی های سازمان جهانی صحت نسبت به اومیکرون

سازمان جهانی صحت نگران است که اومیکرون، تازه‌ترین سویه ویروس کرونا، را نباید ملایم توصیف کرد. نظر به گفته های این نهاد، جان مردم همچنان توسط اومیکرون در نقاط مختلف جهان گرفته میشود اومیکرون،  یک‌بار دیگر دامن‌گیر کشورهای جهان شده و سازمان جهانی صحت از تمام کشورها خواسته تا برای مقابله با این نوع ویروس …

کمک ۴۰ دستگاه جدید تشخیص کرونا به افغانستان و نگرانی های سازمان جهانی صحت نسبت به اومیکرون ادامۀ مطلب »