منصور: اسماعیل خان با امیرخان متقی در تهران دیدار کرده است.

عبدالحفیظ منصور، عضو جبهه‌ی مقاومت ملی و عضو هیأت مذاکره‌کننده‌ی حکومت پیشین با طالبان می‌گوید که هیأت جبهه‌ی مقاومت ملی به ریاست محمد اسماعیل خان با هیأت طالبان به سرپرستی امیرخان متقی، وزیر خارجه‌ی حکومت طالبان در تهران دیدار کرده است. او در مورد این دیدار جزییات ارایه نکرده است. منابع اعلام کردند که اسماعیل …

منصور: اسماعیل خان با امیرخان متقی در تهران دیدار کرده است. ادامۀ مطلب »