زنان معترض در کابل خواستار رهایی استاد جلال شدند.

شماری از زنان با راه اندازی تظاهرات اعتراضی خواستار رهایی استاد فیض الله جلال از سوی طالبان شدند؛ طالبان دیروز این استاد دانشگاه کابل را به جرم تحریک مردم علیه نظام بازداشت کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان در کابل تایید کرده است که طالبان فیض‌الله جلال، استاد دانشگاه کابل را بازداشت کرده است. …

زنان معترض در کابل خواستار رهایی استاد جلال شدند. ادامۀ مطلب »