افزایش حفر چاه‌های عمیق در بلخ؛ خوشحالی کشاورزان و نگرانی کارشناسان

در اوج هشدارها از کاهش منابع آب زیرزمینی در کشور، حفر ‌چاه‌های عمیق که آب آن با برق تخته‌های سولری کشیده می‌شود، در بلخ افزایش یافته است. در سال‌های اخیر، صدها حلقه چاه عمیق در سطح ولسوالی‌های ولایت بلخ، از سوی کشاورزان و باغ‌داران حفر شده که آنان از این طریق زمین‌های زراعتی‌شان را آب‌یاری …

افزایش حفر چاه‌های عمیق در بلخ؛ خوشحالی کشاورزان و نگرانی کارشناسان ادامه مطلب »