ورزش

کسب مدال‌های طلا و نقره، سه ورزشکار افغانستانی در مسابقات بین‌المللی بوکس سوئد

سه ورزشکار عضو «فدراسیون بوکس افغانستان در تبعید» در بازی‌های بین‌المللی بوکس سوئد/سویدن در وزن‌های جداگانه برنده مدال‌های طلا و نقره شدند. اجمل عمرزاده، مربی

کسب مدال‌های طلا و نقره، سه ورزشکار افغانستانی در مسابقات بین‌المللی بوکس سوئد

سه ورزشکار عضو «فدراسیون بوکس افغانستان در تبعید» در بازی‌های بین‌المللی بوکس سوئد/سویدن در وزن‌های جداگانه برنده مدال‌های طلا و نقره شدند. اجمل عمرزاده، مربی