ورزش

تیم ملی کریکت افغانستان به هدف انجام سه بازی یک روزه با تیم ملی کریکت هالند، عازم پایتخت قطر شد.

بورد کریکت افغانستان گفته است که این بازی‌های یک روزه در چارچوب سوپر لیگ شورای بین‌المللی کریکت میان دو تیم در قطر برگزار می‌شود. بر

تیم ملی کریکت افغانستان به هدف انجام سه بازی یک روزه با تیم ملی کریکت هالند، عازم پایتخت قطر شد.

بورد کریکت افغانستان گفته است که این بازی‌های یک روزه در چارچوب سوپر لیگ شورای بین‌المللی کریکت میان دو تیم در قطر برگزار می‌شود. بر